Skip to content. | Skip to navigation

Navigation

Marini 1836

Vitruvius; Marini, Luigi [ed.]: Vitruvii de architectura libri decem; vol. 1–4, 1836