Skip to content. | Skip to navigation

Navigation

Barbaro 1584

Vitruvius; Barbaro, Daniele Matteo Alvise [ed.]: I dieci libri dell' architettvra di M. Vitrvvio, 1584